Historiska Museet - Bokning

Historiska museet och Kungliga Myntkabinettet

Besöksadress: Narvavägen 13-17

Telefon Ø: 08-519 556 00

Bokningen: 08-519 556 46